Seminár

INTRASTAT – v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: INTRASTAT – v roku 2024

 • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu.
 • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU.
 • Metodika zberu štatistických údajov.
 • Postup pri príprave štatistických hlásení.
 • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu.
 • Praktické príklady.
 • Zmena prahu oslobodenia
 • Zmena terminológie
 • Zmena definície spravodajskej jednotky
 • Povinné vykazovanie dvoch nových premenných na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ
 • Diskusia, otázky a odpovede.

Komu je určený

Pracovníci, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ; pracovníci, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Referencie

"Veľmi spokojná. P. Vojtko bol výborne pripravený, dokázal zaujať. Celú problematiku výborne vysvetlil." 

"S prednášajúcim som bola veľmi spokojná. Je to odborník, ktorý nám poskytol aj veľa informácií z praxe." 

"Seminár bol výborný. Poskytol mi veľa informácií a znalostí, ktoré môžem uplatniť v praxi." 

"Som veľmi spokojná. Lektor má znalosti na vysokej úrovni. Svojím prejavom a vystupovaním nás všetkých zaujal." 

Harmonogram školenia: INTRASTAT – v roku 2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: INTRASTAT – v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.