Seminár:
IFRS komplexný kurz II.

Certifikovaný seminár

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 420 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom kurzu je poskytnúť orientáciu v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Vzdelávanie rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 27.2.2020 - 28.2.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. deň

Finančné nástroje

 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad
 • IFRS 1 – Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie
 • IAS 32 – Finančné nástroje: prezentácia
 • IFRS 9 – Finančné nástroje – nahrádza IAS 39
 • IFRS 7 – Finančné nástroje: zverejňovanie
 • IAS 33 – Zisk na akciu
 • Diskusia

 2. deň

Reporting pre materskú spoločnosť

 • IAS 21 – Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady
 • Reporting pre materskú spoločnosť:
  • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti
  • IFRS 3 – Podnikové kombinácie a reporting
  • IAS 38 – Nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting
  • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady
 • Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Dvojdenný kurz IFRS je nadstavbou IFRS komplexného kurzu I. Je venovaný vybraným medzinárodným účtovným štandardom.

Zameriava sa na aktuálne a pripravované zmeny v IFRS, ako aj štandardy finančné nástroje.

Školenie je venované aj reportingu pre materskú spoločnosť. Lektorka sa zameria na to, ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti. Obsahom vzdelávania bude tiež štandard IAS 38 – Nehmotný majetok v podnikovej kombinácii a reporting. Záver kurzu bude patriť štandardu IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting.

Okrem rýdzeho sprostredkovania je školenie obohatené o prípadové štúdie.Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný seminár je určený ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Referencie

"Zrozumiteľný, ľudský, vysoko odborný prednes lektorky. Celkový dojem veľmi dobrý - hlavne úzky počet prítomných. Absolútna spokojnosť, nakoľko s IFRS neprichádzam do styku, ale určite by som sa ho po seminári v praxi nebála!" RDP Most pri Bratislave

"Pozitívne hodnotím záujem lektorky prispôsobiť prednášku a najmä praktické príklady podľa potrieb účastníka." Železničnná spoločnosť Slovenska, a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - IFRS komplexný kurz II.

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 27.2.2020 - 28.2.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.5.2020 - 29.5.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • 29.10.2020 - 30.10.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 420,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  DPH

Odborné publikácie:  Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2017