Seminár

Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

JUDr. Peter Kotvan

Viete, od čoho všetkého je ešte závislá nová právna úprava, ktorá má byť účinná od 1. 4. 2024? Školenie je venované analýze zmluvných vzťahov medzi osobami zúčastnenými vo výstavbovom procese v súvislosti s novou právnou úpravou zákona o výstavbe. Realizujeme ho v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektora.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Počas školenia budeme riešiť praktické problémy aplikácie ustanovení nového zákona o výstavbe, ako napríklad:

 • Ako to bude so zmenou stavby
 • Kto bude zodpovedať za výstavbu
 • Aké úlohy bude mať:
  • projektant
  • stavebník
  • stavebný dozor
  • stavbyvedúci
  • zhotoviteľ
  • vlastník
 • Odpovede na vaše otázky

Komu je určený

Seminár je určený projektantom, právnikom, zhotoviteľom, stavebným inžinierom, verejným obstarávateľom, odborným garantom na verejné obstarávanie.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Peter Kotvan

JUDr. Peter Kotvan je advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo, spory v stavebníctve a riešenie problémov na stavbe. Rozhoduje spory v stavebníctve na požiadanie strán v spore ako adjudikátor, resp. rozhodca podľa zákona o rozhodcovskom konaní.

Presadzuje používanie FIDIC zmluvných podmienok v stavebnej praxi.

Angažuje sa v…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

12.9.2023

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

12.9.2023

Bratislava

JUDr. Peter Kotvan

6.12.2023

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

6.12.2023

Bratislava

JUDr. Peter Kotvan

Adresa bude upresnená

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.