Seminár:
Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený a komplexný prehlad o kategóriách cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky, ako potencionálnych klientov finančných inštitúcií. Účastník by mal vedieť identifikovať kategóriu cudzinca, jeho oprávnenosť a potencionálnu dĺžku pobytu na základe predložených dokladov.

.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Seminár bude zameraný na poskytnutie informácií:

  1. o jednotlivých kategóriách cudzincov, s ktorými môžu pracovníci finančnej inštitúcie prísť do kontaktu (priameho/nepriameho),
  2. o cudzincoch z pohľadu oprávnenosti ich pobytu na území Slovenskej republiky, dĺžke ich pobytu, možnostiach jeho predĺženia a s tým súvisiace „riziko“ pre finančnú inštitúciu,
  3. o dokladoch preukazujúcich totožnosť, štátnu príslušnosť a oprávnenosť pobytu cudzinca.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený a komplexný prehlad o kategóriách cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky, ako potencionálnych klientov finančných inštitúcií. Účastník by mal vedieť identifikovať kategóriu cudzinca, jeho oprávnenosť a potencionálnu dĺžku pobytu na základe predložených dokladov.

Seminár bude rozdelený do troch uvedených častí, s trvaním jednotlivých častí cca 60 minút.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

pracovníkom finančných inštitúcií v priamom kontakte s klientom – cudzincom, schvaľovateľ, risk manažment

finančné inštitúcie:   banky, poisťovne a penzijné fondy, podielové fondy, faktoringové, lízingové a splátkové spoločnosti

Lektor

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 10:15  prednáška
  • 10:15 – 10:30  občerstvenie
  • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme