Seminár

Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

JUDr. Bronislava Krištof

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

  • Všeobecne k Home Office;
  • Pracovnoprávne aspekty cezhraničného home office
  • Daňové aspekty cezhraničného home office
  • Odvodové aspekty cezhraničného home office
  • Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
  • BOZP

Komu je určený

Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

JUDr. Bronislava Krištof

Pred príchodom do Advokátskej kancelárie LAWYALTIE, s.r.o. Bronislava niekoľko rokov pôsobila ako právnik v skupine ZSE, pre ktorú poskytovala komplexné právne poradenstvo v oblasti korporátneho práva, obchodného práva, pracovného práva, práva energetiky, či pri zastupovaní v sporových konaniach. Zároveň bola zodpovedná za poskytovanie poradenstva…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.