Certifikovaný seminár

Finančné riadenie: jazykovo-komunikačný workshop v angličtine

Mgr. Zuzana Štrbáková

Školenie vám poskytne praktický prehľad základnej terminológie z oblasti finančného riadenia firiem, funkčných fráz, ktoré sa v tomto kontexte používajú a možnosť precvičiť si získané vedomosti priamo v praxi.

Obsahová náplň

Lexika („slovíčka, slovíčka, slovíčka“)

 • Financial essentials – základné pojmy z oblasti finančného manažmentu a ich použitie v praxi
 • Financial reports – základná terminológia, ktorá sa používa vo finančných výkazoch
 • Numbers, figures and trends – ako pomenovať číselné vyjadrenia a trendy rýchlo, správne a s istotou

Komunikácia („slovíčka nie sú všetko“)

 • Describing trends – kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie trendov, opis grafu a vývoja)
 • Corporate finance – ako hovoriť o základných ukazovateľoch výkonu
 • Financial reports (P&L accounts, Balance sheets, Cashflow accounts) – ako opísať finančné výkazy a kauzálne vzťahy v nich

Komu je určený

Jazykovo-komunikačné školenie je určené pre všetkých, ktorí komunikujú o podnikových financiách po anglicky, čítajú finančné výkazy v angličtine, prípadne po anglicky reportujú o výkone firmy z hľadiska financií.

Časový harmonogram

Harmonogram:

 1. deň: 9.00 – 16.00 h  (18.1.2022, 3.8.2022, 30.11.2022)
 2. deň: 9.00 – 16.00 h  (25.1.2022, 10.8.2022, 1.12.2022)
 3. deň: 9.00 – 16.00 h  (1.2.2022, 17.8.2022, 2.12.2022)

 

 • 08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00 prednáška
 • 12:00 – 13:00 obed
 • 13:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Čo získate

 • Prehľad základnej terminológie z oblasti finančného riadenia spoločnosti.
 • Prehľad funkčných fráz, ktoré sa používajú v tomto kontexte.
 • Príležitosť precvičiť si terminológiu a funkčné frázy v praktických komunikačných cvičeniach.
 • Relevantnú spätnú väzbu na vlastný komunikačný výkon.
 • Tipy na ďalšie štúdium a oblasti jazykového vzdelávanie – ako ďalej?

Garant certifikátu

Edifiers             Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor

Mgr. Zuzana Štrbáková

Mgr. Zuzana Štrbáková CELTA

Vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia sa špecializovala na psycholingvistiku a venovala sa problematike vzniku komunikačných bariér v jazykovom vzdelávaní dospelých. Má viac ako 20 rokov skúseností s vyučovaním anglického jazyka vo firemnom prostredí, kde…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

18.1. – 1.2.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Štrbáková

18.1. – 1.2.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Štrbáková

3.8. – 17.8.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Štrbáková

3.8. – 17.8.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Štrbáková

30.11. – 2.12.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Štrbáková

30.11. – 2.12.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Štrbáková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.