Seminár

Finančné plánovanie a reporting

Dr. Milan Veščičík

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ako neskĺznuť do príliš podrobného plánovania, ktoré brzdí rozvoj firmy a ohrozuje jej budúcnosť, ale napriek tomu mať svoj budúci vývoj pevne v rukách. Zároveň sa naučíte, aká podrobnosť a štruktúra plánovania a reportingu je najvhodnejšia v rôznych situáciách a typoch firiem.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Finančné plánovanie a reporting

Východiská finančného plánu

 •  Je naša firma zdravá? Ktoré parametre treba zmeniť?
 •  Aké sú strategické zámery a očakávania majiteľov?
 •  Čo sa deje na našich súčasných i budúcich trhoch?
 •  Zvoľme správnu štruktúru obchodného plánu?
 •  Naše procesy pôjdu zotrvačnosťou, alebo sa chceme v nejakej oblasti zlepšiť?

Proces tvorby finančného plánovania

 • Od plánu predaja až po plán Výkazu ziskov a strát
 • Postup rozpočtovania nákladov
 • Manažérska výsledovka – ako podporiť dosiahnutie vysokého zisku a rentability
 • Ako naplánovať Súvahu?
 • Špecifiká plánovania investícií
 • Overenie kvality plánu – analýza post ante

Štruktúra plánovania a reportingu, ktorá podporuje dlhodobú úspešnosť

 • Reporting nákladov, výnosov a zisku
 • Reporting majetku a záväzkov
 • Produktový reporting
 •  Obchodný reporting

Reporting a plánovanie v turbulentnom prostredí

Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma problematika finančného plánovania a reportingu.

Harmonogram školenia: Finančné plánovanie a reporting

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Finančné plánovanie a reporting

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.