Seminár

Vetranie a klimatizácia budov

doc. Ing. Belo Füri PhD.

So zvyšujúcimi sa požiadavkami na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a tesnosť budov je čoraz viac aktuálnejšia otázka riešenia núteného vetrania a klimatizácie vo všetkých budovách. Požiadavky na vnútorné prostredie budov, škodliviny.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Vetranie a klimatizácia budov

 • Progresívne vetracie a klimatizačné sústavy.
 • Tepelné straty a vzduchotesnosť.
 • Funkcia vetracích a klimatizačných zariadení.
 • Mikroklíma.
 • Riadené vetranie s rekuperáciou.
 • Kritériá posudzovania kvality vetracích a klimatizačných zariadení s rekuperáciou.
 • Úsporné riešenia vetracích a klimatizačných systémov.
 • Energetická náročnosť, ekonomická efektívnosť a environmentálna šetrnosť vetracích a klimatizačných sústav.
 • Znižovanie spotreby energie a požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie.
 • Spätné získavanie tepla a rekuperačné vetranie.
 • Voľba, výpočet, návrh a posúdenie vetracích a klimatizačných sústav.
 • Montáž, prevádzka a servis vetracích a klimatizačných sústav.
 • Meranie a regulácia vetracích a klimatizačných sústav.
 • Riadiace systémy budov a dispečing.

Komu je určený

Montážny a servisný technik, obchodno-technický pracovník, projektant, energetik, správca budov, záujemci o problematiku.

Harmonogram školenia: Vetranie a klimatizácia budov

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Vetranie a klimatizácia budov

doc. Ing. Belo Füri PhD.

Absolvoval Strojnícku fakultu BME v Budapešti (Budapeštianska technická univerzita, Maďarsko),  odbor Energetické strojárstvo v roku 1973. Po ukončení štúdia pracoval ako konštruktér SES, n. p. Tlmače a technicko-hospodársky pracovník v Považských strojárňach, n. p. Považská Bystrica.

Od októbra 1975 pracoval ako výskumný pracovník v EGÚ – Výskumný…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.