Seminár

Employer Branding – proces, vízia a leadership

Daniel Bradáč

Tento workshop je vedený praktickou a interaktívnou formou a je zameraný na riešenia a príklady z praxe. Cieľom je poskytnúť vedúcim tímom a manažérom nástroje a poznatky na posilnenie ich vplyvu na Employer Branding a vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia, ktoré priláka a udržiava kvalifikovaných zamestnancov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Employer Branding – proces, vízia a leadership

Aby projekt Employer Brandingu nebol „len ďalšia HR aktivita“ a dosiahol potenciál, aký má pri úspešnej realizácii, nevyhnutne musí byť spojený s leadershipom. Účastníci dostanú návod ako zapojiť vedenie organizácie do procesu, aký je základ, význam a efekt Employer Brandingu, aký je vplyv silnej zamestnaneckej značky na atraktivitu firmy pre potenciálnych aj súčasných zamestnancov. Dozvedia sa aká je rola vedenia v budovaní firemnej kultúry a ako pracovať a meniť kultúru prostredníctvom leadershipu.

Účastníci dostanú kľúčové informácie o procese Employer Brandingu – Brand Insight Interview, Brand Workshopoch, interných a externých prieskumoch, zbere a analýze dát, prieskume konkurencie a jej komunikácie, definovaní Employer Value Proposition (EVP) a celkovej unikátnej definícii značky zamestnávateľa.

Účastníci získajú praktické informácie ako správne zadefinovať víziu a pracovať s hodnotami, aby to neboli len slová alebo len veta, ktoré sú neutrálne, resp ničnehovoriace, ale aby dávali zmysel, zjednotili ľudí a motivovali ľudí, k lepším výsledkom.

Komu je určený

pre vedúcich pracovníkov, personalistov a každého, kto sa zaujíma o posilnenie značky zamestnávateľa.

Harmonogram školenia: Employer Branding – proces, vízia a leadership

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Employer Branding – proces, vízia a leadership

Daniel Bradáč

Daniel je expertom v oblasti budovania značiek a marketingu. Pôsobil v topmanažmente Orange, Funfón, Poštová banka, ZP Dôvera.Je majiteľom brandingovej agentúry Generations, ktorá je lídrom v brandingu, employer brandingu a budovaní firemnej kultúry. Medzi klientov agentúry Generations patria Porsche Slovakia so značkou CUPRA, OVB Allfinanz Slovensko, Viessmann Slovensko, Dachser Slovakia, Store Invent, Dovido, ALFA OMEGA ZDRAVIA, Rinee, Váš Lekár, Danfoss, CRH / Danucem, Foxconn, First Austria a ďalší.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.