Seminár

Elektronická komunikácia so štátom

Mgr. Zuzana Motúzová

Orgány verejnej moci čím ďalej tým viac komunikujú s právnickými a fyzickými osobami elektronicky. Cieľom tohto semináru je „prejsť“ si vybrané konania spojené s elektronickou komunikáciou s orgánmi verejnej moci, podpisovanie súvisiacich dokumentov a realizáciu relevantných podaní.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Elektronická komunikácia so štátom

 • Elektronické služby štátu – všeobecne o komunikácii orgánov verejnej moci s právnickými a fyzickými osobami
  • podmienky elektronickej komunikácie
  • elektronické schránky a ich používanie
  • elektronické doručovanie
  • počítanie lehôt
 • Zaručená konverzia – podmienky, právne účinky
 • Exekučné konanie – podpisovanie dokumentov, realizácia elektronického podania
 • Upomínacie konanie - podpisovanie dokumentov, realizácia elektronického podania
 • Civilné sporové konanie – možnosti komunikácie so súdom, podpisovanie podaní, príloh a plnomocenstiev, podávanie žalôb a iných podaní
 • Konanie vo veciach obchodného registra - podpisovanie dokumentov, elektronické podanie
 • Register partnerov verejného sektora – realizácia zápisu a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

konateľom, majiteľom a všetkým, ktorých zaujíma táto problematika

Harmonogram školenia: Elektronická komunikácia so štátom

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Elektronická komunikácia so štátom

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.