Seminár

Elektronická komunikácia so štátom

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Orgány verejnej moci čím ďalej tým viac komunikujú s právnickými a fyzickými osobami elektronicky. Cieľom tohto semináru je „prejsť“ si vybrané konania spojené s elektronickou komunikáciou s orgánmi verejnej moci, podpisovanie súvisiacich dokumentov a realizáciu relevantných podaní.

Obsahová náplň

 • Elektronické služby štátu – všeobecne o komunikácii orgánov verejnej moci s právnickými a fyzickými osobami
  • podmienky elektronickej komunikácie
  • elektronické schránky a ich používanie
  • elektronické doručovanie
  • počítanie lehôt
 • Zaručená konverzia – podmienky, právne účinky
 • Exekučné konanie – podpisovanie dokumentov, realizácia elektronického podania
 • Upomínacie konanie - podpisovanie dokumentov, realizácia elektronického podania
 • Civilné sporové konanie – možnosti komunikácie so súdom, podpisovanie podaní, príloh a plnomocenstiev, podávanie žalôb a iných podaní
 • Konanie vo veciach obchodného registra - podpisovanie dokumentov, elektronické podanie
 • Register partnerov verejného sektora – realizácia zápisu a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

konateľom, majiteľom a všetkým, ktorých zaujíma táto problematika

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.12.2021

ONLINE

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

8.12.2021

Bratislava

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

16.2.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

16.2.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

30.6.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

30.6.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

16.12.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

16.12.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.