Seminár

Dopady zavedenia sankcií voči Rusku na realizáciu colného konania (zákaz vývozu a dovozu tovaru)

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Aké opatrenia boli zavedené nariadením Rady (EÚ) č. 2022/328 a nariadením Rady (EÚ) č. 2022/428? Čo je to Dual-Use? Koho všetkého sa dotkli sankcie? Dokážem vyviezť tovar? Aký dovoz tovaru je zakázaný? Existujú výnimky z týchto opatrení? O tom a o ďalších súvislostiach s uloženými reštriktívnymi opatreniami si povieme na webinári.

Nariadením Rady (EÚ) č. 2022/328 prišlo k zmene nariadenia (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Nariadenie Rady (EÚ) č. 2022/328 zaviedlo dňom 26. 2. 2022 nové reštriktívne opatrenia, ktoré sa týkajú aj predaju, dodávania, presúvania alebo vývozu tovaru – Dual-Use (dvojakého použitia) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/821, alebo technológií, ktoré by mohli prispievať k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju sektora obrany a bezpečnosti.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 bolo s účinnosťou od 16. 3. 2022 opäť zmenené nariadením Rady (EÚ) 2022/428, kde sa prijali ďalšie a nové reštriktívne opatrenia, ktorými sa ešte viac sprísnilo obchodovanie s Ruskom. Sankcie sa dotýkajú už aj transakcií, nových investícií, luxusného tovaru, atď.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Dopady zavedenia sankcií voči Rusku na realizáciu colného konania (zákaz vývozu a dovozu tovaru)

  • Reštriktívne opatrenia – základný prehľad
  • Tovar s dvojakým použitím (Dual-Use)
  • Dual-Use s dopadom na uložené reštriktívne opatrenia
  • Dual-Use a program vnútorného súladu v zmysle nariadenia č. 2021/821
  • Zakázaný tovar a technológie
  • Zákaz dovozu ocele
  • Zákaz vývozu luxusného tovaru
  • Proces výnimiek k zákazom
  • Otázky/Diskusia

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Dopady zavedenia sankcií voči Rusku na realizáciu colného konania (zákaz vývozu a dovozu tovaru)

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Dopady zavedenia sankcií voči Rusku na realizáciu colného konania (zákaz vývozu a dovozu tovaru)

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Jeho dlhodobé pôsobenie v colnej správe mu predurčilo jeho profesijný osud budúcej právnej kariéry, keď sa od radového colníka postupne prepracoval na námestníka riaditeľa colného úradu, čo mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej a daňovej problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku cla a spotrebných daní. V minulosti bol právnym…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.