Konferencia

Daňový špecialista vs daňový kontrolór v daňovom ringu

Ing. Milan Kúdela, Ing. František Orava

V daňovom ringu sa proti sebe postavia daňový špecialista a daňový kontrolór.

Daňový súboj začína 26.9.2023. 

UPOZORNÍME NA 35 DAŇOVÝCH KONTROL

Viete sa brániť? Poznáte judikáty? Viete, ako správne argumentovať?

Aké sú Vaše práva a povinnosti počas daňovej kontroly? 

najčastejšie chyby, praktické príklady z reálnej praxe, kontrolované náklady, špecifické situácie, práva a povinnosti daňového subjektu, judikatúra

Jedinečné podujatie, počas ktorého budú medzi sebou slovne zápasiť odborníci na problematiku daní - Ing. Milan Kúdela a Ing. František Orava.

25-ročné skúsenosti a reálne prípady z praxe

13 kôl daňového súboja:

reklamácia a registrácia DPH v IČŠ • vyslanie zamestnancov a vznik SP • vrátenie dovozového tovaru a vrátenie DPH • fakturácia služieb konateľa svojej s.r.o. • nezávislý vzťah v rámci zamestnaneckého pomeru • neudelenie súhlasu s vykonaným TZ a odpis TZ • motivačný program vs. dar a DPH • reklama a čas uzavretia zmluvy • súvisiace náklady s neskolaudovanou stavbou • odplata za služby prechodu a prejazdu • DPH a priznanie prevádzkarne z predaja na trhu • nesprávne vystavená faktúra a DPH; ( §5 ) • zámerné nepodanie DP kvôli sankciám

V „ringu“ odznejú reálne prípady z praxe. Do zápasu sa môžete zapojiť aj vy položením vašej otázky.

Podujatie určené finančným riaditeľom, daňovým špecialistom, hlavným účtovníkom, daňovým poradcom, daňovým advokátom, kontrolovaným daňovým subjektom a všetkým osobám, ktoré sú účastné pri daňových sporoch. 

26.9.2023

9.00-14.45

ONLINE

175 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

  • 8:30 - 9:00

   Otvorenie virtuálnej miestnosti pre online účastníkov - otestovanie pripojenia

  • 9:00 - 10:00

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - začiatok podujatia

  • 10:00 - 10:10

   Prestávka 

  • 10:10 - 11:00

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia 

  • 11:00 – 11:10

   Prestávka

  • 11:10 - 12:00

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia 

  • 12:00 – 12:30

   Prestávka

  • 12:30 - 13:30

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia

  • 13:30 – 13:40

   Prestávka

  • 13:40 - 14:45

   13. KOLO: Hodená rukavica do ringu - vhoďte do ringu svoju otázku a vyboxujte si odpoveď

  • 14:45

   Koniec daňového súboja

Komu je určený

Podujatie je určené finančným riaditeľom, daňovým špecialistom, hlavným účtovníkom, daňovým poradcom, daňovým advokátom, kontrolovaným daňovým subjektom a všetkým osobám, ktoré sú účastné pri daňových sporoch.

Určite zaujme všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku daní a chcú rozšíriť svoje vedomosti.

Partneri


Organizátori podujatia


Partneri podujatia

 

Sprievodný program

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Milan Kúdela

Ekonomický špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daní a podnikovej ekonomiky. Vyštudoval STU, katedru podnikového hospodárstva. Po kariére člena manažmentu vo viacerých výrobných firmách sa rozhodol založiť poradenskú spoločnosť, ktorá sa v roku 2022 stala desiatou najvačšou poradenskou kanceláriou na Slovensku. 

Ďalšie semináre lektora

Ing. František Orava

Od roku 2005 sa venuje finančnému a nákladovému účtovníctvu, následne i finančnému a  logistickému controllingu so zameraním na celkové riadenie a účtovanie zásob.  Počas svojho profesijného života pôsobil nielen v súkromnej sfére, ale aj v štátnej správe, predovšetkým na oddelení daňovej kontroly Finančnej správy, kde v prevažnej miere vykonával…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k109/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

26.9.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.