Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré sú nevyhnutné súčasti nákladového kontrolingu, ako nastaviť jeho podrobnosť a presnosť v rôznych firmách, a prečo nesmie byť nákladový kontroling len o nákladoch.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nákladový a procesný kontroling

  • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom kontrolingu (NK)?
  • Ako zakomponovať výkonové členenie nákladov do NK?
  • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť?
  • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NK?
  • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
  • Ako zaviesť procesný kontroling a ako vytvoriť procesno-kalkulačný model?
  • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NK?
  • Využiť pre NK účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?
  • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?
  • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

Komu je určený

Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti finančného kontrolingu a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

Predpokladajú sa základné znalosti podnikovej ekonomiky účastníkov.

Harmonogram školenia: Nákladový a procesný kontroling

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.