Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte základné oblasti kontrolingu, ktoré sú potrebné v malých a jednoduchších stredných firmách, aby majitelia a manažéri mali prehľad o kľúčových oblastiach chodu firmy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Kontroling v malých spoločnostiach

  • Koncepcia kontrolingu a reportingu v malej firme
  • Kontroling finančného zdravia
  • Kontroling majetku a záväzkov
  • Kontroling tvorby hodnoty (zisku)
  • Nákladový kontroling
  • Produktový a zákaznícky kontroling
  • Základy plánovania v kontrolingu
  • Príklady jednotlivých reportov

Komu je určený

Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti kontrolingu a získajú inšpirácie, aby sa mohli rozhodnúť pre jeho efektívne zavedenie. Seminár je vhodný aj pre účtovníkov a ekonomických pracovníkov, pred ktorými stojí úloha zaviesť kontroling, rovnako aj pre absolventov, ktorým prinesie pohľad do podnikovej praxe.

Harmonogram školenia: Kontroling v malých spoločnostiach

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.