Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Mgr. Pavlína Tillová

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s funkciou Compliance a s rizikami, ktoré vyplývajú z neznalosti compliance princípov. Popísať systém kontrol a informačných povinností, vysvetliť ich na príkladoch vrátane jednotlivých rizík, odpovedať prípadné otázky. Počas školenia sa účastníci zoznámia s princípmi opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML), povinnosťou zisťovanie a registrácia skutočných vlastníkov obchodných spoločností a ďalších subjektov a s pripravovanou legislatívou.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Compliance riziká:

 • Čo je to Compliance?
 • Úloha a právomoc Compliance
 • Druhy Compliance rizík, kontrola povinností
 • Informačná povinnosť voči štatutárnym orgánom a orgánom dohľadu

Compliance program detailne:

 • Najlepšie odporučenia z praxe pri jeho zavádzaní
 • Interné školenie zamestnancov
 • Systém interných smerníc – nastavenie, aktualizácia, zdroje informácií o zmene legislatívy

Finančná etiketa – mlčanlivosť, ochrana osobných údajov, stret záujmov:

 • Dôsledky porušenia mlčanlivosti
 • Ako sa brániť porušeniu mlčanlivosti
 • Ochrana osobných údajov
 • Typy stretu záujmov, v čom je ich nebezpečenstvo

Compliance a trestná zodpovednosť:

 • Problematika whistleblowingu
 • trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Vyviazanie z trestnej zodpovednosti
 • Interné podvody, identifikácia, prevencia

Opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML):

 • Zoznámenie s legislatívou
 • Prijaté opatrenia, dôvody, zásady
 • Spôsob identifikácie a hlavné znaky podozrivých obchodov
 • Hlásenia, povinnosť mlčanlivosti
 • Identifikácia skutočných h vlastníkov
 • Povinnosť registrácie skutočných vlastníkov v registi

   Komu je určený

   Zamestnancov finančných a iných inštitúcií, pre finančných sprostredkovateľov

   Časový harmonogram

   08:30 - 09:00 - registrácia
   09:00 - 10:30 - prednáška
   10:30 - 10:45 - prestávka
   10:45 - 12:00 - prednáška
   12:00 - 13:00 - obed
   13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


   *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

   Lektor

   Mgr. Pavlína Tillová

   Lektorka so špecializáciou na ochranu osobných údajov (GDPR), opatrenia proti praniu špinavých peňazí (AML), ochranu bankového tajomstva a funkcie Compliance v spoločnosti. Od polovice 90. rokov zastávala rôzne pozície na českom kapitálovom trhu. V Raiffeisenbank začínala ako licencovaná burzový maklérka, potom pôsobila na pozícii Compliance v…

   Ďalšie semináre lektora

   Termíny a miesto konania

   25.5.2023

   ONLINE

   Mgr. Pavlína Tillová

   25.5.2023

   Bratislava

   Mgr. Pavlína Tillová

   28.7.2023

   ONLINE

   Mgr. Pavlína Tillová

   28.7.2023

   Bratislava

   Mgr. Pavlína Tillová

   8.9.2023

   ONLINE

   Mgr. Pavlína Tillová

   8.9.2023

   Bratislava

   Mgr. Pavlína Tillová

   7.11.2023

   ONLINE

   Mgr. Pavlína Tillová

   7.11.2023

   Bratislava

   Mgr. Pavlína Tillová

   Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

   Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

   !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.