Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Ján Maxim

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s funkciou Compliance a s rizikami, ktoré vyplývajú z neznalosti compliance princípov. Popísať systém kontrol a informačných povinností, vysvetliť ich na príkladoch vrátane jednotlivých rizík, odpovedať prípadné otázky. Počas školenia sa účastníci zoznámia s princípmi opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML), povinnosťou zisťovanie a registrácia skutočných vlastníkov obchodných spoločností a ďalších subjektov a s pripravovanou legislatívou.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Compliance riziká:

 • Čo je to Compliance?
 • Úloha a právomoc Compliance
 • Druhy Compliance rizík, kontrola povinností
 • Informačná povinnosť voči štatutárnym orgánom a orgánom dohľadu

Compliance program detailne:

 • Najlepšie odporučenia z praxe pri jeho zavádzaní
 • Interné školenie zamestnancov
 • Systém interných smerníc – nastavenie, aktualizácia, zdroje informácií o zmene legislatívy

Finančná etiketa – mlčanlivosť, ochrana osobných údajov, stret záujmov:

 • Dôsledky porušenia mlčanlivosti
 • Ako sa brániť porušeniu mlčanlivosti
 • Ochrana osobných údajov
 • Typy stretu záujmov, v čom je ich nebezpečenstvo

Compliance a trestná zodpovednosť:

 • Problematika whistleblowingu
 • trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Vyviazanie z trestnej zodpovednosti
 • Interné podvody, identifikácia, prevencia

Opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML):

 • Zoznámenie s legislatívou
 • Prijaté opatrenia, dôvody, zásady
 • Spôsob identifikácie a hlavné znaky podozrivých obchodov
 • Hlásenia, povinnosť mlčanlivosti
 • Identifikácia skutočných h vlastníkov
 • Povinnosť registrácie skutočných vlastníkov v registi

   Komu je určený

   Zamestnancov finančných a iných inštitúcií, pre finančných sprostredkovateľov

   Harmonogram školenia: Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

   08:30 - 09:00 - registrácia
   09:00 - 10:30 - prednáška
   10:30 - 10:45 - prestávka
   10:45 - 12:00 - prednáška
   12:00 - 13:00 - obed
   13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


   *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

   Lektor školenia: Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

   !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.