Seminár

Colný kódex únie - pravidlá dovozu a vývozu tovaru v EÚ pre rok 2020

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o novom Colnom kódexe Únie, ktorý sa uplatňuje od 1. mája 2016 a mení pravidlá dovozu a vývozu tovaru v EÚ.

Obsahová náplň

 • Porovnanie Colného kódexu Spoločenstva a Colného kódexu Únie
 • Základné pojmy Colného kódexu Únie
 • Zastupovanie v colnom konaní
 • Schválený hospodársky subjekt (SHS/AEO)
 • Colné vyhlásenie, zjednodušené postupy
 • Colné konanie
 • Dočasné uskladnenie tovaru
 • Colné režimy (voľný obeh, vývoz, osobitné colné režimy)
 • Zabezpečenie colného dlhu
 • Vznik colného dlhu
 • Colné platby
 • Porušenie colných predpisov a sankcie

Komu je určený

obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi a to tak štatutárnym orgánom ako aj výkonným pracovníkom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.