Seminár:
Colný kódex únie - pravidlá dovozu a vývozu tovaru v EÚ pre rok 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o novom Colnom kódexe Únie, ktorý sa uplatňuje od 1. mája 2016 a mení pravidlá dovozu a vývozu tovaru v EÚ.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Porovnanie Colného kódexu Spoločenstva a Colného kódexu Únie
 • Základné pojmy Colného kódexu Únie
 • Zastupovanie v colnom konaní
 • Schválený hospodársky subjekt (SHS/AEO)
 • Colné vyhlásenie, zjednodušené postupy
 • Colné konanie
 • Dočasné uskladnenie tovaru
 • Colné režimy (voľný obeh, vývoz, osobitné colné režimy)
 • Zabezpečenie colného dlhu
 • Vznik colného dlhu
 • Colné platby
 • Porušenie colných predpisov a sankcie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o novom Colnom kódexe Únie, ktorý sa uplatňuje od 1. mája 2016 a mení pravidlá dovozu a vývozu tovaru v EÚ. Zmeny sa dotýkajú  každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, avšak najviac držiteľov colných režimov s ekonomickým účinkom a držiteľov povolení na využívanie zjednodušených postupov. Prijaté  zmeny majú rovnako vplyv na hospodárske subjekty, ktoré zvažujú požiadať o vydanie SHS/AEO povolenia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi a to tak štatutárnym orgánom ako aj výkonným pracovníkom

Lektor

Ing. Tibor Vojtko

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Colný kódex únie - pravidlá dovozu a vývozu tovaru v EÚ pre rok 2020

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik