Seminár

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2021

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi.

Obsahová náplň

1. deň

 • Základné colné predpisy EÚ a SR.
 • Základné pojmy a terminológia v colnej problematike.
 • Podávanie predbežných colných vyhlásení.
 • Colné režimy, vysvetlenie, význam.
 • Zjednodušené postupy a štatút Schváleného hospodárskeho subjektu.
 • Diskusia, otázky a odpovede.

2. deň

 • Colný sadzobník EÚ a systém TARIC.
 • Pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií).
 • Doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre).
 • Preukazovanie statusu tovaru (T2L, T2M, T2F, A.TR, T5, a pod.).
 • Colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA).
 • Pravidlá Incoterms® 2020 – stručný úvod do problematiky
 • Diskusia, otázky a odpovede.

Komu je určený

Obchodník, manažér, pracovník logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy; pracovníci, ktorí musia poznať vzťah realizovaných zahraničnoobchodných transakcií k colným predpisom.

Referencie

"Lektor Vojtko kompetentný s dobrým prejavom a schopnosťou zaujať."

"Vysoko kvalifikovaný odborník, oceňujem množstvo príkladov z praxe vzťahujúcich sa k daným témam." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Jeho dlhodobé pôsobenie v colnej správe mu predurčilo jeho profesijný osud budúcej právnej kariéry, keď sa od radového colníka postupne prepracoval na námestníka riaditeľa colného úradu, čo mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej a daňovej problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku cla a spotrebných daní. V minulosti bol právnym…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

19.10. – 20.10.2021

ONLINE

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

19.10. – 20.10.2021

Bratislava

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

1.2. – 2.2.2022

ONLINE

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

1.2. – 2.2.2022

Bratislava

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

23.5. – 24.5.2022

ONLINE

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

23.5. – 24.5.2022

Bratislava

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

8.8. – 9.8.2022

ONLINE

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

8.8. – 9.8.2022

Bratislava

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.