Seminár:
Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 12
Najbližší termín: 15.10.2020 - 16.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. deň

 • Základné colné predpisy EÚ a SR.
 • Základné pojmy a terminológia v colnej problematike.
 • Podávanie predbežných colných vyhlásení.
 • Colné režimy, vysvetlenie, význam.
 • Zjednodušené postupy a štatút Schváleného hospodárskeho subjektu.
 • Diskusia, otázky a odpovede.

2. deň

 • Colný sadzobník EÚ a systém TARIC.
 • Pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií).
 • Doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre).
 • Preukazovanie statusu tovaru (T2L, T2M, T2F, A.TR, T5, a pod.).
 • Colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA).
 • Pravidlá Incoterms® 2020 – stručný úvod do problematiky
 • Diskusia, otázky a odpovede.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovozevývoze a tranzite tovaru a s ich aplikáciou v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia Vám pomôžu orientovať sa v colnej problematike, a tým uľahčia uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávok tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Podrobnejšia znalosť colnej problematiky môže zlepšiť komunikáciu a vzťahy s internými alebo externými partnermi, ktorí zodpovedajú za realizáciu colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Obchodník, manažér, pracovník logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy; pracovníci, ktorí musia poznať vzťah realizovaných zahraničnoobchodných transakcií k colným predpisom.

Lektor

Ing. Tibor Vojtko

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

Referencie

"Lektor Vojtko kompetentný s dobrým prejavom a schopnosťou zaujať." DHL EXPRESS SLOVAKIA s.r.o.

"Vysoko kvalifikovaný odborník, oceňujem množstvo príkladov z praxe vzťahujúcich sa k daným témam." BOGE Elastmetall Slovakia a.s. 

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi

 • 15.10.2020 - 16.10.2020
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 265,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.10.2020 - 16.10.2020
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 200,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.2.2021 - 4.2.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 265,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.2.2021 - 4.2.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 200,00 EUR + DPH
Input:
 • 6.4.2021 - 7.4.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 265,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 6.4.2021 - 7.4.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 200,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.7.2021 - 16.7.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 265,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.7.2021 - 16.7.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 200,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 20.9.2021 - 21.9.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 265,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.9.2021 - 21.9.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 200,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.10.2021 - 20.10.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 265,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.10.2021 - 20.10.2021
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 200,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  DL portál - doprava a logistika

PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik