Seminár:
Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-15.00

Téma

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 10.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré sa Vás určite dotkli a o ktorých musíte vedieť patrí:

 • Oznamovacia povinnosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v postavení sprostredkovateľov, rozsah sprostredkovateľskej zmluvy.
 • Podmienky nominácie na zodpovednú osobu, ktorou bude môcť byť aj právnická osoba, pričom bude zrušená povinnosť absolvovať skúšku.
 • Prísnejšie podmienky na poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • „Právo byť zabudnutý.“
 • Právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Zmeny v súvislosti s cezhraničným prenosom.
 • Rušia sa administratívne povinnosti prevádzkovateľov - oznamovacia povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčná povinnosť, ktoré budú nahradené novými inštitúciami.
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach.
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
 • Predchádzajúca konzultácia.
 • Zavedenie certifikácie pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov na účely preukázania súladu spracovania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v zdokumentovaní bezpečnostných opatrení. 
 • Zvýšenie pokút a iné.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Zásadné zmeny, alebo „veľká reforma“ v problematike ochrany osobných údajov - Nová právna úprava ochrany osobných údajov – nový právny predpis EÚ - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 - GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý v plnom rozsahu nahradil zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorý bol zrušený.

Pripravte sa na nové pravidlá v ochrane osobných údajov, na zmeny a povinnosti, ktoré prináša nová právna úprava a zabezpečte si novú dokumentáciu k ochrane osobných údajov.

Cieľom našho seminára je, aby ste to zvládli bez akýchkoľvek problémov a neboli ohrození pokutami, ktoré podľa GDPR môžu byť (za najvážnejšie porušenia) až vo výške 200-tisíc eur.

GDPR prinesol veľký počet zmien, ktoré ovplyvnili takmer každú firmu alebo organizáciu, každého, kto spracúva osobné údaje, tzn. ak máte zamestnancov alebo zákazníkov, je pravdepodobné, že osobné údaje spracúvate.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zamestnávatelia, manažéri, personalisti, poisťovne, banky, nákupné a zábavné centrá, prevádzkovatelia internetových obchodov, poskytovatelia marketingových služieb, telemarketing, finančné služby, každý, kto akýmkoľvek spôsobom spracúva osobné údaje, resp. prichádza s nimi do kontaktu.

Lektor

JUDr. Miroslava Verčíková

JUDr. Miroslava Verčíková

Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti seminár týkajúci sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom odpovede a cenné rady z praxe.

Referencie

"Veľká spokojnosť s lektorom. Seminár je veľmi prospešný, najmä vďaka sprostredkovaným poznatkom z praxe. “
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.


"S prednáškou som bola spokojná, bolo to pútavé a zaujímavé. Seminár bol informatívny, zrozumiteľný a plne zodpovedajúci problematike."  PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 15:00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

 • 10.11.2020
 • JUDr. Miroslava Verčíková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.11.2020
 • JUDr. Miroslava Verčíková
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme