Konferencia

Čierne stavby, nový stavebný zákon a prechod kompetencií podľa novej legislatívy

JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Peter Kotvan

Odborná online konferencia pre stavebné úrady v spolupráci s uznávanými odborníkmi.

Zameriame sa na 3 aktuálne témy:

Čierne stavby: aktuálny stav, prechodné obdobie, stav po účinnosti nového zákona

Podľa novej stavebnej legislatívy sa čierne stavby už dodatočne povoľovať nebudú! Ako to bude s čiernymi stavbami podľa nového zákona o výstavbe?

Kto a ako bude povoľovať nové stavby? Ako sa zefektívni a zrýchli proces povoľovania stavieb? Ako to ovplyvní právomoci miest a obcí? Ako sa bude postupovať v konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou novej právnej úpravy?

Prechod kompetencií 

Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kto bude ich nadriadený orgán? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam?

Nový stavebný zákon

Dňa 27. apríla 2022 NR SR schválila dva nové zákony, a to zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré nahradia starý stavebný zákon. Zákony vstúpia do platnosti až od 1.apríla 2024, ale na veľa vecí sa musíte pripraviť už teraz.

Aké sú najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša nový stavebný zákon?

Počas online konferencie Vám prinesieme porovnanie starého stavebného zákona a nového zákona o výstavbe so zameraním na najzásadnejšie zmeny.

Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

Nepremeškajte, online konferencia už 10.10.2022!

10.10.2022

9:00 - 14:00

ONLINE

109 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Otvorenie online miestnosti - otestovanie pripojenia s účastníkmi

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 9:20

  JUDr. Helena Spišiaková

  Prechod kompetencií z obcí na nové stavebné úrady

  • Vzťah štátna správa a samospráva
  • Nové stavebné úrady
  • Obce ako stavebné úrady počas prechodného obdobia
 • 9:20 – 10:35

  JUDr. Peter Kotvan

  Porovnanie starého stavebného zákona a nového zákona o výstavbe so zameraním na najzásadnejšie zmeny

  • Nová právna úprava
  • Najzásadnejšie zmeny, novinky, porovnanie
  • Postavenie účastníkov výstavbového procesu
  • Konanie vo výstavbe
  • Súvisiace legislatívne predpisy 
 • 10:35 – 10:50

  Prestávka

 • 10:50 – 12:15

  JUDr. Helena Spišiaková

  Čierne stavby

  • Aktuálny stav
  • Prechodné obdobie
  • Stav po účinnosti nového zákona o výstavbe
 • 12:15 – 12:45

  Prestávka

 • 12:45 – 14:00

  BLOK otázok a odpovedí - odpovede na vaše otázky

 • 14:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov stavebných úradov, starostov obcí, zamestnancov špeciálnych stavebných úradov. Pre ostatných záujemcov o problematiku, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partner konferencie

kotvan

Mediálny partner

education

education

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

JUDr. Helena Spišiaková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pracuje na odbore stavebného poriadku a rovnako pôsobí ako lektorka a konzultant pre rôzne oblasti…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Peter Kotvan

JUDr. Peter Kotvan je advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo, spory v stavebníctve a riešenie problémov na stavbe. Rozhoduje spory v stavebníctve na požiadanie strán v spore ako adjudikátor, resp. rozhodca podľa zákona o rozhodcovskom konaní.

Presadzuje používanie FIDIC zmluvných podmienok v stavebnej praxi.

Angažuje sa v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k112/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

10.10.2022

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.