Seminár

ChatGPT - využitie vo verejnej správe

Martin Spano

Získajte cenné informácie o možnostiach využitia Chat GPT vo verejnej správe. Lektor Martin Spano vám zodpovie na otázky: Ako presne integrovať jazykový model ChatGPT do existujúcich systémov verejnej správy? Aké sú konkrétne príklady úspešného využitia ChatGPT vo verejnej správe v oblasti služieb pre občanov, interných operácií a komunikácie? V ktorých oblastiach verejnej správy je integrácia ChatGPT najvýhodnejšia a prečo? Ako optimalizovať výstup z ChatGPT, aby vyhovoval špecifickým potrebám verejnej správy? Aké osvedčené postupy a stratégie existujú pre efektívne využitie ChatGPT v rôznych scenároch verejnej správy?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: ChatGPT - využitie vo verejnej správe

  • Ako integrovať ChatGPT do verejnej správy: V tomto module budeme diskutovať o technických aspektoch integrácie ChatGPT do existujúcich systémov verejnej správy.
  • Konkrétne príklady použitia ChatGPT vo verejnej správe: Prezentovať budeme príklady úspešného využitia ChatGPT v rôznych oblastiach verejnej správy, vrátane služieb pre občanov, interných operácií a komunikácie.
  • Ktoré oblasti verejnej správy dokážu z integrácie ChatGPT najviac profitovať: Identifikujeme oblasti, kde by mohla byť automatizácia pomocou ChatGPT najúčinnejšia.
  • Ako optimalizovať výstup z ChatGPT: Ukážeme vám prácu s ChatGPT pre konkrétne úlohy a požiadavky vo verejnej správe.
  • Praktické rady a tipy pri zaobchádzaní s ChatGPT: Zdieľame osvedčené postupy a stratégie pre efektívne využitie ChatGPT v rôznych scenároch.
  • Aké ďalšie jazykové modely môžu vo verejnej správe výrazne zvýšiť produktivitu: Pozrieme sa na ďalšie dostupné jazykové modely a ich potenciálne využitie vo verejnej správe.
  • Čo prinesú ďalšie verzie ChatGPT a umelá inteligencia už v najbližšej dobe a v dohľadnej budúcnosti: Priblížime sa k budúcim trendom v oblasti umelých inteligencií, ktoré by mohli ovplyvniť verejnú správu.
  • Ako pripraviť verejnú správu na zmeny súvisiace s prudkým nástupom disruptívnych technológií: Diskutujeme o stratégiách a príprave pre digitalizáciu a automatizáciu procesov vo verejnej správe.

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: ChatGPT - využitie vo verejnej správe

09:30 – 10:00  registrácia účastníkov
10:00 – 11:30  prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: ChatGPT - využitie vo verejnej správe

Martin Spano

Martin Spano je populárny informatik, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou. Prednáša o nej na konferenciách a popularizuje ju na sociálnych sieťach a v TV. Za jeho činnosť ho Ministerstvo hospodárstva nominovalo na najvyššie vedecké ocenenie „Cena za vedu a techniku“. ChatGPT sa pre neho stal vysnívaným AI pomocníkom, bez ktorého si už nevie…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.