Seminár:
Buďte pripravení na daňovú kontrolu!

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Pripravte sa na praktické zvládanie procesu daňovej kontroly bez zbytočného stresu. Buďte o krok vpred a dobre pripravený!

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Daňová prevencia – praktické pragmatizmy.
 • Kontrola daní – fakty a mýty.
 • Koordinácia vs. konfrontácia (spolupráca a nespolupráca).
 • Druhy daňovej kontroly – objektívne a subjektívne informácie.
 • Priebežná kontrola – miestne zisťovanie § 38, z.č. 563/2009 Z.z.
 • Periodická kontrola – daňová kontrola § 44, z.č. 563/2009 Z.z.
 • Práva a povinnosti kontrolovaného.
 • Donucovaní arzenál správcu dane a tretie osoby.
 • Dokazovanie a eliminovanie dôkaznej núdze v praxi.
 • EDP-kontrola (elektronický audit).
 • Svetové a európske hlavné trendy v kontrole daní – perspektíva aj pre SR.
 • Zhrnutie, závery, odporúčania, odpovede na Vaše otázky.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Odborník na problematiku daní Vás pripraví nielen na praktické zvládanie procesu daňovej kontroly bez zbytočnej nervozity a stresu, ale aj na účinnú a produktívnu komunikáciu i korektný dialóg s kontrolnými orgánmi. Objasní Vám tiež prípravu na efektívne a pragmatické zvládnutie daňovej kontroly v širšom zmysle (komplexná prevencia) i v užšom zmysle (rôzne druhy daňovej kontroly – priebežná, periodická, elektronická, na dani z príjmov, na dani z pridanej hodnoty,...). Buďte o krok vpred a dobre pripravený, ročne totiž vykoná len FRSR približne desiatky tisíc daňových kontrol nielen u právnických, ale i fyzických osôb, takže jedna z nich sa môže týkať i Vás...

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zástupcom všetkých daňových subjektov, ktoré podliehajú ktorémukoľvek druhu daňovej kontroly

Lektor

Ing. Emil Burák PhD.

Ing. Emil Burák PhD.

Skúsený daňový odborník s 19 - ročnou praxou pôsobil ako daňový kontrolór, šéf daňovej kontroly DRSR na úrovni námestníka GR pre kontrolu daní, ale aj ako vzdelávač na Daňovej škole DRSR. Ako odborný garant bol súčasťou niekoľkých vzdelávacích projektov, v roku 2007 bol ako národný expert pre vzdelávanie daňových orgánov v EÚ členom projektovej skupiny pre tvorbu plánu strategického vzdelávania. Je autorom viacerých náučných kníh a vyše 1000 odborných článkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Buďte pripravení na daňovú kontrolu!

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  DPH

PDF na stiahnutie:  Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia