Seminár

Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

Ak ste manažér zodpovedný za výrobný podnik alebo pre oblasť BOZP a máte skutočnú snahu pozdvihnúť úroveň bezpečnosti vo Vašej prevádzke, tak je toto školenie určené práve pre Vás. Dozviete sa odpovede na otázky ako prijať bezpečnosť ako skutočnú hodnotu, vytvoriť silnú kultúru bezpečnosti, lepšie porozumieť a eliminovať nebezpečenstvá a riziká. Na konkrétnych príkladoch z praxe sa ďalej dozviete o úspešných projektoch zrealizovaných v nedávnej minulosti. Školením Vás bude sprevádzať projektový manažér, ktorý bol hlavou a srdcom týchto projektov. Podrobne budú prezentované napr. projekty: Uzamknutie strojov a zariadení (lockout), Technické riešenia VZV a ZZ (antikolízne systémy), Vytvorenie matice osvedčených postupov a ďalšie.  

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Proaktívna BOZP v praxi

Účastníci získajú vedomosti o spôsoboch proaktívneho riadenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osvedčených postupov a príkladov z praxe.

Bezpečnosť ako hodnota

 • bezpečnosť ako osobná hodnota
 • nástroje k zvýšeniu úrovne bezpečnosti
 • otvorená komunikácia a zodpovednosť

Nebezpečenstvá, nehody a riziká

 • predchádzanie vzniku úrazov
 • príčiny a dôsledky
 • kontrolovateľnosť rizík 

Vytvorenie kultúry bezpečnosti

 • úrovne kultúry bezpečnosti
 • pracovné vs. osobné faktory
 • vytvorenie silnej kultúry bezpečnosti

Príklady realizovaných projektov

 • praktické ukážky osvedčených bezpečnostných postupov v oblastiach
 • uzamknutie a blokovanie strojov a zariadení proti neželanému pohybu, alebo  spusteniu
 • inštalovanie preventívnych systémov (antikolízne, signalizačné, ochranné....)

Komu je určený

všetkýcm záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Proaktívna BOZP v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 11:30 - prednáška
11:30 - 12:30 - obed
12:30 - 14:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

Lektor má 19 ročnú skúsenosť v Automobilovom priemysle, 10 rokov na manažérskej pozícií pre oblasť BOZP, Environment, Energetika. Je držiteľom viacerých certifikátov a ocenení. V súčasnosti pracuje ako vedúci audítor a projektový manažér.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.