Konferencia

BOZP konferencia 2022 a zmeny od 1.1.2023 - Legislatívne požiadavky a prax - 7. ročník

7.ročník odbornej obľúbenej BOZP konferencie - Nové legislatívne povinnosti, požiadavky a prax.

Online konferencia nabitá aktuálnymi informáciami:

 • Dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP po 1.1.2023. 
 • Prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov.
 • Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov z pohľadu bezpečnostného technika.
 • Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce? Čo musíte preukázať a zdokladovať? Aké smernice Vám nesmú chýbať?
 • Nevynecháme sankcie a nároky z pracovných úrazov z pohľadu právnika - riešenie sporových skutočností. 
 • Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR - nové legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Do detailov vedené prednášky, skúsenosti, príklady z praxe a odporúčania lektorov.

Prinášame Vám odporúčania 4 odborníkov.

Na Vaše otázky budú odpovedať: Peter Hollý, Ing. Stanislav Krajňák, JUDr. Jozef Lukajka a MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok konferencie

 • 8:30 – 9:45

  Ing. Stanislav Krajňák

  Prehľad aktuálnych a pripravovaných zmien v legislatíve BOZP

  • Legislatívne požiadavky
 • 9:45 – 10:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 10:00 – 10:15

  Prestávka

 • 10:15 – 11:15

  Peter Hollý

  Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika - Povinnosti zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

 • 11:15 – 12:15

  Peter Hollý

  Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce?

  • Dokumentácia
  • Smernice
 • 12:15 – 12:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:30 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:00

  JUDr. Jozef Lukajka

  Trestná zodpovednosť, odškodňovanie pracovných úrazov a ich predpokladaný vývoj v roku 2023

  • Kto je za pracovný úraz trestnoprávne zodpovedný?
  • Trestné činy pri pracovnom úraze, pracovnom úraze s ťažkou ujmou a pri smrteľnom pracovnom úraze
  • Tresty a postup pri vyšetrovaní pracovných úrazov
  • Náhrada škody vyplývajúca z pracovného úrazu
  • Nemajetková ujma vyplývajúca z pracovného úrazu
  • Postup pri vymáhaní škody a ujmy
  • Prípadové štúdie a judikatúra v oblasti pracovných úrazov
 • 14:00 – 14:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:15 – 15:15

  MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

  Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR - pripravované legislatívne zmeny v roku 2023

 • 15:15 – 15:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 15:30

  Ukončenie konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Partneri


Organizátori

 

Mediálny partner

education BOZPonline

Sprievodný program

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k321/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.