Seminár

BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

Odborník z praxe

Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

  • Všeobecné povinnosti zamestnávateľa.
  • Dokumentácia BOZP.
  • Povinnosti zamestnávateľa vo výrobe.
  • Riešenie pracovných úrazov vo výrobe.
  • Povinnosti zamestnávateľa v doprave.
  • Riešenie pracovných úrazov v doprave.

Komu je určený

Bezpečnostní technici, štatutári, osoby poverené pre oblasť BOZP.

Harmonogram školenia: BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.