Seminár:
BOZP a pracovné úrazy na stavbe - konkrétne príklady z praxe

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 8.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Všeobecné povinnosti - povinnosti stavebníka, povinnosti dodávateľov stavebných prác v zmysle vyhl.147/2013 a NR vlády 396/2006.
 • Tvorba dokumentácie - prepísaná dokumentácia, plán BOZP v zmysle vyhl.147/2013 a NR vlády 396/2006.
 • Riešenie úrazov na stavbe - zamestnanci, živnostníci v zmysle zákona č. 124/2006 a vyhl. MPSVaR 500/2006.
 • Porovnanie zrušenej vyhlášky vyhl. SÚBP a SBÚ 374/1990 s novou vyhláškou vyhl. MPSVaR 147/2013.
 • Zabezpečenie staveniska pred požiarmi - vyhl. MV 121/2002.
 • Konkrétne prípady z praxe.
 • Vyhláška MPSVaR SR 46/2014 a vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici, štatutári, osoby poverené pre oblasť BOZP.

Lektor

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaná bezpečnostná technička a technička požiarnej ochrany. Do roku 2008 vykonávala funkciu staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti.

Referencie

"Bola som veľmi spokojná aj s lektorkou Kuševovou aj s organizáciou seminára. Nemám výhrady."
Letecký úrad SR

"Seminár bol poučný a zrozumiteľný. Páčili sa mi príklady z praxe a ochota odpovedať na otázky." Slovenské elektrárne, a.s.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - BOZP a pracovné úrazy na stavbe - konkrétne príklady z praxe

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 8.11.2019
 • Ľubica Kuševová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Verejná správa online

Odborné publikácie:  EnviroInfo