Seminár

BOZP a pracovné úrazy na stavbe - konkrétne príklady z praxe

Odborník z praxe

Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: BOZP a pracovné úrazy na stavbe - konkrétne príklady z praxe

  • Všeobecné povinnosti - povinnosti stavebníka, povinnosti dodávateľov stavebných prác v zmysle vyhl.147/2013 a NR vlády 396/2006.
  • Tvorba dokumentácie - prepísaná dokumentácia, plán BOZP v zmysle vyhl.147/2013 a NR vlády 396/2006.
  • Riešenie úrazov na stavbe - zamestnanci, živnostníci v zmysle zákona č. 124/2006 a vyhl. MPSVaR 500/2006.
  • Porovnanie zrušenej vyhlášky vyhl. SÚBP a SBÚ 374/1990 s novou vyhláškou vyhl. MPSVaR 147/2013.
  • Zabezpečenie staveniska pred požiarmi - vyhl. MV 121/2002.
  • Konkrétne prípady z praxe.
  • Vyhláška MPSVaR SR 46/2014 a vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015.
  • Diskusia.

Komu je určený

Bezpečnostní technici, štatutári, osoby poverené pre oblasť BOZP.

Referencie

"Seminár splnil moje očakávania. Veľmi ma zaujal. Páčila sa mi predovšetkým diskusia k problematike BOZP v našom podniku." Ina Kysuce s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Harmonogram školenia: BOZP a pracovné úrazy na stavbe - konkrétne príklady z praxe

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: BOZP a pracovné úrazy na stavbe - konkrétne príklady z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.