Seminár

Asertívne správanie - ako komunikovať, keď sa "nedá" komunikovať?

Ing. Jana Štefečková

Ako riešiť konflikty a záťažové situácie na pracovisku? Správna cesta existuje...

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Asertívne správanie - ako komunikovať, keď sa "nedá" komunikovať?

Obsah workshopu

 • Možné formy správania (ktorú preferujete Vy?).
 • Čo znamená asertivita, sebaakceptovanie a sebaocenenie?
 • Moje (Vaše) asertívne práva.
 • Príčiny a dôsledky agresívneho, pasívneho i manipulatívneho správania.
 • Ako povedať "nie" bez pocitu viny.
 • Situácie, v ktorých je vhodné byť asertívny.
 • Asertívne zvládanie konkrétnych situácií, ktoré zažívame v profesnom i osobnom živote.

Metodika workshopu

 • Vysoká miera participácie účastníkov počas celého tréningu.
 • Riešenie konkrétnych situácií z praxe.
 • Hranie rolí.
 • Spätná väzba od trénera.

Komu je určený

Workshop je určený pre

 • Všetkým, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s ľuďmi, musia riešiť každodenne zložité situácie či konflikty.
 • Tým, ktorí v určitých situáciách nevedia povedať "nie".
 • Tým, ktorí nepoznajú alebo si neuvedomujú svoje asertívne práva.
 • Tým, ktorým záleží na budovaní dobrých osobných i pracovných vzťahov.

Harmonogram školenia: Asertívne správanie - ako komunikovať, keď sa "nedá" komunikovať?

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Asertívne správanie - ako komunikovať, keď sa "nedá" komunikovať?

Ing. Jana Štefečková

Lektorka absolvovala Projekt „Tréning trénerov manažmentu“ pod vedením hlavných trénerov Notingham Trent University, Roffey Park Management Institute (UK). Niekoľko rokov pracovala ako projektový manažér - senior konzultant. Od roku 1997 pôsobí na slovenskom i českom trhu ako profesionálny tréner, poradca a kouč. Je držiteľkou certifikátu Thames…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.