Seminár:
Analýza účtovných výkazov a ročná závierka za rok 2018

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 3.12.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Účtovná závierka - hlavný zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi,
 • analytická hodnota výkazov účtovnej závierky,
 • logické väzby medzi účtovnými výkazmi (tribilančný systém).

Analýza účtovných výkazov:

 • analýza bilančnej štruktúry a bilančnej rovnováhy,
 • princípy vypracovania horizontálnej a vertikálnej analýzy,
 • pyramídové modely na základe spracovania účtovných výkazov,
 • analýzy „ ex post“ a „ex ante“ na základe hodnoty rozhodujúcich účtovných položiek.

Formy manažérskej výsledovky:

 •  základné princípy spracovania manažérskej výsledovky z účtovných podkladov,
 •  manažérska výsledovka zostavená na základe úplných a neúplných kalkulácií,
 •  konštrukcia manažérskej výsledovky pre potreby rozpočtovníctva.

Základné princípy spracovania manažérskej výsledovky z účtovných podkladov:

 • manažérska výsledovka zostavená na základe úplných a neúplných kalkulácií,
 • konštrukcia manažérskej výsledovky pre potreby rozpočtovníctva.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Rozhodujúce účtovné výkazy poskytujú komplexnú informáciu o ekonomickej pozícii spoločnosti, jej finančnej stabilite, predpokladoch budúceho vývoja a umožňujú na princípe včasného varovania vyhodnotiť potenciálne riziká finančných porúch. Obsahom seminára sú tiež metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Manažment spoločnosti, zamestnanci; ktorí sa podieľajú na vypracovaní finančného plánu na základe vyhodnotenia vývoja v predchádzajúcom období; zamestnanci, ktorí na základe spracovania účtovných výkazov poskytujú informácie nevyhnutné pre efektívne rozhodovanie.

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Analýza účtovných výkazov a ročná závierka za rok 2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 3.12.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  Manažérske zručnosti