Seminár

Analýza účtovných výkazov a ročná závierka za rok 2018

Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. 

Obsahová náplň

Účtovná závierka - hlavný zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi,
 • analytická hodnota výkazov účtovnej závierky,
 • logické väzby medzi účtovnými výkazmi (tribilančný systém).

Analýza účtovných výkazov:

 • analýza bilančnej štruktúry a bilančnej rovnováhy,
 • princípy vypracovania horizontálnej a vertikálnej analýzy,
 • pyramídové modely na základe spracovania účtovných výkazov,
 • analýzy „ ex post“ a „ex ante“ na základe hodnoty rozhodujúcich účtovných položiek.

Formy manažérskej výsledovky:

 •  základné princípy spracovania manažérskej výsledovky z účtovných podkladov,
 •  manažérska výsledovka zostavená na základe úplných a neúplných kalkulácií,
 •  konštrukcia manažérskej výsledovky pre potreby rozpočtovníctva.

Základné princípy spracovania manažérskej výsledovky z účtovných podkladov:

 • manažérska výsledovka zostavená na základe úplných a neúplných kalkulácií,
 • konštrukcia manažérskej výsledovky pre potreby rozpočtovníctva.

Komu je určený

Manažment spoločnosti, zamestnanci; ktorí sa podieľajú na vypracovaní finančného plánu na základe vyhodnotenia vývoja v predchádzajúcom období; zamestnanci, ktorí na základe spracovania účtovných výkazov poskytujú informácie nevyhnutné pre efektívne rozhodovanie.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.