Seminár

Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 2022

Od 1. 8. 2022 vstupuje do platnosti novela Infozákona. Počas seminára sa dozviete o všetkých zmenách, ako aj o najčastejších problémoch z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Novela Infozákona účinná od 1. 8. 2022 – tzv. opakované použitie informácií
  • Novela Infozákona účinná od 31. 3. 2022 – povinné zverejňovanie zmlúv
  • Najčastejšie problémy povinných osôb pri sprístupňovaní informácií podľa Infozákona
  • Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany
  • Informačný filibustering (zahlcovanie samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
  • Prehľad často porušovaných informačných povinností vyplývajúce z Infozákona – riešenia a praktické návody
  • Sankcie za nedodržanie Infozákona – prokuratúra, priestupkové konanie, súd
  • Informácia o plánovanej novele Infozákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR
  • Odpovede na otázky účastníkov

Komu je určený

všetkým záujemcom vo verejnej správe

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.