Seminár

Ako znížiť fluktuáciu vo firme

Cieľom kurzu je získať informácie ako rozpoznať prvé signály, že zamestnanec je nespokojný a myslí na odchod z firmy. Naučiť sa využívať rôzne spôsoby riešenia odcudzovania sa a rozmýšľania o odchode, kým nie je neskoro. Vedieť rozpoznávať, ako motivovať zamestnancov a udržať talenty.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

1.      Prečo by nás mali zaujímať dôvody odchodu zamestnancov

 • prieskumy a analýza fluktuácie
 • ako viesť výstupný pohovor

2.      Proces odcudzovania sa zamestnanca a uvažovania o odchode

3.      Dôvody odchodu zamestnancov - signály a ich rozpoznávanie

 • práca nenapĺňa očakávania zamestnanca
 • nesúlad medzi pracovným miestom a nadaním zamestnanca
 • nedostatok koučovania zamestnanca a spätnej väzby
 • príliš málo príležitostí k rastu a ďalšiemu povyšovaniu
 • pocit nedocenenia a neuznania
 • stres z prepracovanosti a nerovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
 • strata dôvery v najvyššie vedenie
 • iné

4.       Plán ako sa stať preferovaným zamestnávateľom

 • stratégie motivácie a udržania talentov v praxi
 • správne metriky pre dosahovanie firemných výsledkov
 • partneri pri uskutočňovaní plánu

5.      Ostatné podľa požiadaviek klientov

Komu je určený

stredný manažment, team lídri

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.