Seminár

Ako znížiť fluktuáciu vo firme

PhDr. Tatiana Lesayová

Cieľom kurzu je získať informácie ako rozpoznať prvé signály, že zamestnanec je nespokojný a myslí na odchod z firmy. Naučiť sa využívať rôzne spôsoby riešenia odcudzovania sa a rozmýšľania o odchode, kým nie je neskoro. Vedieť rozpoznávať, ako motivovať zamestnancov a udržať talenty.

Obsahová náplň

1.      Prečo by nás mali zaujímať dôvody odchodu zamestnancov

 • prieskumy a analýza fluktuácie
 • ako viesť výstupný pohovor

2.      Proces odcudzovania sa zamestnanca a uvažovania o odchode

3.      Dôvody odchodu zamestnancov - signály a ich rozpoznávanie

 • práca nenapĺňa očakávania zamestnanca
 • nesúlad medzi pracovným miestom a nadaním zamestnanca
 • nedostatok koučovania zamestnanca a spätnej väzby
 • príliš málo príležitostí k rastu a ďalšiemu povyšovaniu
 • pocit nedocenenia a neuznania
 • stres z prepracovanosti a nerovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
 • strata dôvery v najvyššie vedenie
 • iné

4.       Plán ako sa stať preferovaným zamestnávateľom

 • stratégie motivácie a udržania talentov v praxi
 • správne metriky pre dosahovanie firemných výsledkov
 • partneri pri uskutočňovaní plánu

5.      Ostatné podľa požiadaviek klientov

Komu je určený

stredný manažment, team lídri

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

25.7.2022

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

25.7.2022

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

27.10.2022

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

27.10.2022

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.