Seminár

Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie ponúka podrobné postupy účtovania vrátane konkrétnych účtovných prípadov pre neziskové účtovné jednotky. Súčasťou seminára je aj praktický návod na vytvorenie interných smerníc vo vašej neziskovej účtovnej jednotke. Zodpovedanie vašich otázok a návrhy riešenia pre vašu neziskovú účtovnú jednotku sú samozrejmosťou.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

  • Ktoré účtovné jednotky možno zaradiť medzi neziskové účtovné jednotky (NUJ)
  • V ktorých hmotnoprávnych predpisoch je definovaná ich podstata
  • Ktoré zákony v každodennej praxi najčastejšie používa nezisková účtovná jednotka
  • Kedy môžem účtovať v jednoduchom účtovníctve a kedy v podvojnom účtovníctve. Je to závislé od typu NUJ? Ktorá sústava účtovníctva je pre mňa výhodnejšia? Kedy a ako môžem svoje rozhodnutie zmeniť a prejsť na účtovanie v inej sústave účtovníctva?
  • Obligatórne a fakultatívne a interné smernice požadované legislatívou a každodennou praxou neziskovej účtovnej jednotky rôzneho druhu (systém vedenia účtovníctva, účtovný rozvrh, oceňovanie spôsoby používané v účtovnej jednotke deň uskutočnenia účtovného prípadu, majetok a mnohé iné interné smernice).

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

Ing. Hedviga Vadinová

Auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.