Seminár:
Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie, na ktorom sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. Zoznámime Vás s mladou a rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jej využitia vo firmách vo Váš prospech.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 8.12.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Právo informačných technológií a jeho podkategórie (nové technológie a médiá a formujúce sa oblasti práva).
 • Základy záväzkového práva, základy tvorby zmlúv.
 • Počítačový program, softvér a technológie ako predmety práv a právnych vzťahov – čo môže byť predmetom práv v oblasti informačných technológií.
 • Spôsoby právnej ochrany informačných technológií a softvéru, preventívne a následné prostriedky ochrany (mimosúdna a súdna ochrana softvéru, rozhodcovské konanie  v oblasti IT).
 • Autorské práva a práva duševného vlastníctva v oblasti práva informačných technológií.
 • Predpoklady pre tvorbu zmlúv v IT - technické pojmy (zdrojový, strojový kód  a ďalšie), druhy softvéru, vývojové fázy softvéru.
 • Zmluvné vzťahy v IT - špecifiká a základné pojmy.
 • Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií.
 • Zmluvy o nadobúdaní softvéru a informačných technológií (kúpna zmluva, licenčná zmluva, dielo na objednávku, zmluva o dielo, zmluva o vývoji a dodávke softvéru/informačného systému, zmluva o dodávke a implementácii softvéru, systémová integrácia).
 • Zmluva o vývoji a dodávke softvéru/informačného systému (predmet zmluvy a jeho súčasti, účastníci, problematika špecifikácie predmetov zmlúv (analýza, špecifikácia, dokumentácia), fázy plnenia, práva a povinnosti strán, súčinnosť, odovzdanie a prevzatie plnení, mlčanlivosť, práva duševného vlastníctva, projektové riadenie a ďalšie).
 • Nakladanie so softvérom (zmluvy o nakladaní s licenciou/ majetkovými právami, distribučné zmluvy).
 • Servisné zmluvy (zmluva o podpore a údržbe, zmluva o zaškolení, service level agreement (SLA), konzultačné služby).
 • Zmluvy na diaľku, outsourcingová zmluva, zmluva o mlčanlivosti (NDA), Software as a service agreement (SaaS).
 • Právne vzťahy so zamestnancami a dodávateľmi.
 • Ochrana predmetov duševného vlastníctva v rámci firiem, ochrana informácií.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Na seminári Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. 

Zoznámime Vás s mladou a rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jej využitia vo firmách vo Váš prospech. 
Naučíte sa základné právne a organizačné spôsoby zabezpečenia Vašich údajov a Vášho know-how.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Manažéri, majitelia firiem, obstarávatelia, starosta obce, primátor mesta a mestských častí, pracovníci vo verejnej správe.

Lektor

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Referencie

"Celkový dojem je dobrý, veľa informácií je použiteľných." NSDATA, spol. s r.o.

"Konkrétne prípady z praxe bolo vidno, že lektorka pani Motúzová má skúsenosti." Národná banka Slovenska

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére

 • 8.12.2020
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.12.2020
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 4.3.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 4.3.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.7.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.7.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 7.12.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 7.12.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme