Seminár:
Ako si z CASH FLOW urobiť pomocníka, nie strašiaka

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Vymedzíme a vysvetlíme pojmy, vytýčime cieľ (Cashflow) a zostavíme plán ako ho dosiahnuť (zostavenie), prepojíme cashflow s finančným riadením podniku a využijeme ho pri finančnej analýze.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 14.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Modul: Vymedzenie pojmov – definícia, položky výkazu a ukazovatele cash flow,
 • Modul: Finančné riadenie – vplyv na riadenie podniku, ovplyvňujúce faktory a metódy riadenia prevádzkového cashflow,
 • Modul: Cieľ – stanovenie cieľa, plánovanie a metódy zostavenia výkazu cash flow,
 • Modul: Finančná analýza – vzťah medzi účtovníctvom a cash flow, väzby medzi účtovnou závierkou a cash flow,
 • Kontrola vs. Controlling –ako overiť správnosť predkladaného cash flow, ako predchádzať rizikám likvidity a chybám.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získate vedomosti o CASHFLOW a porozumiete mu, spoznáte faktory ktoré naň vplývajú a zistíte, ako CASHFLOW ovplyvňuje rozhodnutia manažmentu. Naučíte sa stanoviť cieľ CASHFLOW a ako ho naplánovať. Odhalíte zjavné aj skryté súvislosti medzi účtovníctvom a účtovnou závierkou a spôsob, ako odhaliť chyby v predchádzajúcich krokoch a ako predchádzať rizikám likvidity (nedostatočnej aj prebytkovej). Zostavenie výkazu CASHFLOW počas kurzu je samozrejmosť.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

všetkým majiteľom firiem a ich riadiacim pracovníkom, ktorí už dnes pociťujú nedostatok peňazí na rozvoj podnikania (tí ktorí ho nepociťujú by si mali dať skontrolovať účtovníctvo) a ich účtovníci (-čky), ktoré výkaz CASHFLOW zostavujú 1x ročne

Lektor

Ing. Peter Andrišin

Ing. Peter Andrišin

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Referencie

"Seminár obsiahol nielen teoretické informácie, ale aj príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne." Stredoslovenská energetika, a.s.

"Poskytol to, čo som očákavala, dobré, jasné a názorne uviedol do problematiky."Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ako si z CASH FLOW urobiť pomocníka, nie strašiaka

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 14.11.2019
 • Ing. Peter Andrišin
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 2.9.2020
 • Ing. Peter Andrišin
 • 185,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  DPH

Odborné publikácie:  Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania