Seminár:
Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 17
Najbližší termín: 10.12.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Na školení preberieme nasledovnú problematiku:

Počas školenia získate aktuálne informácie v nadväznosti na novelu zákona o ochrane spotrebiteľa ktorá je účinná od 21.7.2020.

 • Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb z pohľadu občianskeho a obchodného práva.
 • Záručné doby a ich rôzne dĺžky podľa subjektov.
 • Uplatňovanie zodpovednosti voči jednotlivým subjektom.
 • Rozlišovanie obchodného a občianskoprávneho vzťahu z hľadiska zodpovednosti.
 • Spôsoby vybavenia reklamácie a lehoty vybavenia – aktuálne zmeny
 • Rozsah nárokov reklamujúcich subjektov.
 • Povinnosti predávajúcich a povinnosti výrobcov vo vzťahu k vadám.
 • Ako uzatvárať obchodné zmluvy z hľadiska uplatňovania a riešenia vád.
 • Ako uzatvárať spotrebiteľské zmluvy.
 • Reklamačné poriadky a ich obsah – tipy, príklady, aktuálne zmeny
 • Uplatňovanie nárokov z vád na súdoch a ich riešenia v praxi.
 • Kontrolné oprávnenia a povinnosti kontrolovaných subjektov, príklady z praxe, zmiernenie sankcií za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa
 • Novinky v oblasti spotrebiteľského práva po novele platnej od 21.7.2020.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie reflektuje  na novelu zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá prináša zmeny od 21.7.2020 a prináša zmeny v reklamáciách, reklamačnom poriadku, lehotách, ale i možnosti vyhnúť sa pokute zo strany SOI.

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky.


Ak pracujete na reklamačnom oddelení alebo prevádzkujete e-shop, určite riešite reklamácie. Objasníme vám celú problematiku reklamácií, z pohľadu občianskeho aj obchodného práva.

Príďte si k nám po odpovede na všetky vaše otázky, ktoré vám zodpovie lektorka z dlhoročnou praxou v oblasti.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

E-shop, pracovníkom reklamačných oddelení firiem a obchodov, obchodným asistentom.

Lektor

Mgr. Eva Braxatorisová

Mgr. Eva Braxatorisová

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva od roku 2009 advokátsku prax samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre, najmä v oblasti práva nehnuteľností, medicínskeho a rodinného práva a práva obchodných spoločností.

Referencie

"Vyslovujem veľkú spokojnosť s uvedeným školením, ako po obsahovej tak aj organizačnej stránke. Dostala som odpoveď na všetky otázky vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti. Pani lektorka Braxatorisová mala príjemný prejav a na všetky otázky reagovala na odbornej úrovni... Školenie by som odporučila každému, kto sa potrebuje v uvedenej problematike zorientovať, zistiť odlišnosti z hľadiska zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka." CAMPRI, s.r.o.

"Cítil som sa veľmi dobre v príjemnej spoločnosti. Seminár splnil moje očakávania s jeho obsahom som spokojný, dozvedel som sa veľa nových a dôležitých vecí, aj takých, o ktorých som dovtedy nevedel. Na tie, ktoré som si potreboval objasniť, som dostal konkrétnu odpoveď. Kladne hodnotím aj prednášku p. lektorky a diskusiu s tým spojenú." inSPORTline s.r.o.

"Spokojnosť, kompetentná lektorka odpovedala na položené otázky." Philips Slovakia s.r.o.

"Dôležité a praktické bolo aj súdna prax s odvolaním na judikatúru." Lagos Mobil, s.r.o.

"Tento seminár mi dal nové poznatky, praktické príklady, ktoré sú prínosom v mojej pracovnej oblasti." ESSENTRA COMPONENTS, s.r.o.

"Seminár sa mi veľmi páčil, hlavne odborný výklad prednášajúceho k danej téme." PROTETIKA, a.s.

"Zaujímavé, priamo vystihujúce problematiku, doplnené príkladmi z praxe." NECHTOVYRAJ, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 15:00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

 • ONLINE
 • 10.12.2020
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 27.1.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 27.1.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 15.2.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 1.3.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 1.3.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.4.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 28.4.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 12.7.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 12.7.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 5.8.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 5.8.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.10.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 26.10.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.12.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.12.2021
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Enviro

PDF na stiahnutie:  Praktická príručka o odpadoch a obaloch