Seminár

Ako rozbehnúť StartUp

Ing. Peter Andrišin

Intenzívny kurz, ktorý vám poskytne kľúčové znalosti a nástroje na začatie a riadenie vlastného start-upu. S viac ako desiatimi modulmi, vrátane výberu nápadu, financovania, marketingu a krízového manažmentu, budete pripravení na výzvy a príležitosti podnikania. Školenie zahŕňa praktické cvičenia, analýzu prípadov úspechu a konzultácie s odborníkom, čo vám pomôže vyvinúť svoj podnikateľský potenciál. Nezmeškajte príležitosť a posuniete svoj start-up na ďalší level!

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako rozbehnúť StartUp

Modul 1: Úvod do sveta start-upov

1.1 Definícia start-upu

 • Čo je to start-up?
 • Ako sa líši od iných typov podnikania?

1.2 Vlastnosti úspešného start-upu

 • Inovácia a originalita
 • Skúsený tím

Modul 2: Výber nápadu

2.1 Generovanie nápadov

 • Kreatívne techniky generovania nápadov
 • Identifikácia problémov a príležitostí

2.2 Hodnotenie a výber nápadu

 • Analýza trhu a cieľovej skupiny
 • SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby)

Modul 3: Príprava na spustenie

3.1 Biznis plán

 • Štruktúra a obsah biznis plánu
 • Finančný plán a rozpočet

3.2 Právne aspekty

 • Registrovanie firmy
 • Autorské práva a ochrana duševného vlastníctva

Modul 4: Financovanie

4.1 Možnosti financovania start-upu

 • Tradičné (klasické) zdroje financovania
 • Alternatívne zdroje financovania

4.2 Príprava na investície

 • Pitching a prezentácie pre investorov
 • Hodnotenie hodnoty podniku

Modul 5: Marketing a PR

5.1 Rozvoj marketingovej stratégie

 • Identifikácia cieľovej skupiny
 • Online a offline marketingové kanály

5.2 PR a budovanie značky

 • Vytváranie pozitívnej verejnej image
 • Správa vzťahov s verejnosťou

Modul 6: Technologický a organizačný rozvoj

6.1 Vývoj produktu alebo služby

 • Iteratívny vývoj a testovanie
 • Agilné metódy vývoja

6.2 Tím a riadenie

 • Budovanie a riadenie efektívneho tímu
 • Vedenie a komunikácia v start-upe

Modul 7: Riziká a krízový manažment

7.1 Identifikácia a riadenie rizík

 • Analýza možných problémov a výziev
 • Plánovanie krízového manažmentu

Modul 8: Globalizácia a budúcnosť

8.1 Globalizácia

 • Možnosti medzinárodného rozšírenia
 • Kultúrne a právne výzvy

8.2 Inovácie a budúcnosť

 • Sledovanie trendov a inovácií
 • Prispôsobenie sa meniacemu sa trhu

Modul 9: Príklady úspešných start-upov

9.1 Štúdium prípadov

 • Analýza príbehov úspechu
 • Poučenie sa z chýb

Modul 10: Workshop a konzultácie

10.1 Praktické cvičenia

 • Rozvoj nápadov
 • Vytváranie pitch prezentácií

10.2 Konzultácie s odborníkmi

 • Individuálne poradenstvo pre účastníkov
 • Feedback na biznis plány

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Ako rozbehnúť StartUp

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako rozbehnúť StartUp

Ing. Peter Andrišin

Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti, atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.