Seminár

Ako riešiť personálne problémy pri skončení pracovného pomeru a vymáhať škodu spôsobenú zamestnancom

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

V súčasnosti sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, keď súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, keďže zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania. Počas školenia získate cenné informácie a navyše každý účastník obdrží potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako riešiť personálne problémy pri skončení pracovného pomeru a vymáhať škodu spôsobenú zamestnancom

 • Rôzne spôsoby skončenia pracovného pomeru spolu s konkrétnymi príkladmi
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a skončenie pracovného pomeru
 • Výpovedné doby, odstupné
 • Zákaz výpovede
 • Správny postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 • Časté chyby v obsahových náležitostiach výpovede zo strany zamestnávateľa
 • Postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Obsahové náležitosti oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľa
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
 • Nároky zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom 
 • Hromadné prepúšťanie
 • Diskusia

Komu je určený

Školenie je určené personalistom, podnikovým právnikom, majiteľom a riaditeľom.

Harmonogram školenia: Ako riešiť personálne problémy pri skončení pracovného pomeru a vymáhať škodu spôsobenú zamestnancom

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako riešiť personálne problémy pri skončení pracovného pomeru a vymáhať škodu spôsobenú zamestnancom

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Jana Sapáková je advokátka, ktorá ukončila Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. Následne absolvovala nadstavbové štúdium na právnickej fakulte Univerzity Ludwiga-Maximiliana (LMU) v Mníchove. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na pracovné právo, občianske a obchodné právo, ochranu osobných údajov a…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.