Seminár

Ako predchádzať vyhoreniu

Mgr. Katarína Fitala ACC

Syndróm vyhorenia je skutočný. Nielen preto, že je zaradený v MKCH ako faktor ovplyvňujúci zdravotný stav. Dokáže zatočiť so životmi tých, ktorých sa týka, ich najbližších, rodín, kolegov. Jeho dopad cíti veľká časť spoločenstva, v ktorom sa človek, ktorý vyhorel, pohyboval.

Osveta môže byť cestou k prevencii. Predchádzanie vyhoreniu je spôsob, ako si začať intenzívnejšie uvedomovať to, čo nám škodí a čo, naopak, pre seba potrebujeme v pracovnom a osobnom živote.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Syndróm vyhorenia
  • Fázy procesu vyhorenia
  • Čo strácame, ak vyhorievame
  • „Predisponovanosť“ vyhorieť
  • Vonkajšie faktory
  • Eliminácia vonkajších faktorov na úrovni firmy
  • Práca na sebapoznaní 

Komu je určený

Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Katarína Fitala ACC

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, so zameraním na pracovnú a poradenskú psychológiu. Pracovala na HR oddeleniach v IT sektore, bankovníctve a poisťovníctve. Venovala sa recruitingu, hodnoteniu zamestnancov, motivácii a talent manažmentu.

Od ukončenia medzinárodnej certifikácie v koučovaní (ACC, člen International…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

20.9.2023

ONLINE

Mgr. Katarína Fitala ACC

20.9.2023

Bratislava

Mgr. Katarína Fitala ACC

14.11.2023

ONLINE

Mgr. Katarína Fitala ACC

14.11.2023

Bratislava

Mgr. Katarína Fitala ACC

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.