Seminár

Ako predchádzať vyhoreniu

Mgr. Katarína Fitala ACC

Syndróm vyhorenia je skutočný. Nielen preto, že je zaradený v MKCH ako faktor ovplyvňujúci zdravotný stav. Dokáže zatočiť so životmi tých, ktorých sa týka, ich najbližších, rodín, kolegov. Jeho dopad cíti veľká časť spoločenstva, v ktorom sa človek, ktorý vyhorel, pohyboval.

Osveta môže byť cestou k prevencii. Predchádzanie vyhoreniu je spôsob, ako si začať intenzívnejšie uvedomovať to, čo nám škodí a čo, naopak, pre seba potrebujeme v pracovnom a osobnom živote.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako predchádzať vyhoreniu

  • Syndróm vyhorenia
  • Fázy procesu vyhorenia
  • Čo strácame, ak vyhorievame
  • „Predisponovanosť“ vyhorieť
  • Vonkajšie faktory
  • Eliminácia vonkajších faktorov na úrovni firmy
  • Práca na sebapoznaní 

Komu je určený

Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Ako predchádzať vyhoreniu

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako predchádzať vyhoreniu

Mgr. Katarína Fitala ACC

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, so zameraním na pracovnú a poradenskú psychológiu. Pracovala na HR oddeleniach v IT sektore, bankovníctve a poisťovníctve. Venovala sa recruitingu, hodnoteniu zamestnancov, motivácii a talent manažmentu.

Od ukončenia medzinárodnej certifikácie v koučovaní (ACC, člen International…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.