Seminár

Zmeny v elektorickej platforme budú aktuálne od 7.7.2023

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Ako sa od 29.05.2023 vyhlasujú zákazky v novom systéme www.eplatforma.gov.sk ukážeme na praktickom príklade. Zároveň účastníkom seminára ukážeme ako sa chovajú živé zákazky, t.j. vyhlásené pred 29.05.2023 a ešte neukončené. Taktiež ukážeme ako sa po novom predkladá ponuka do nového portálu EPVO (www.eplatforma.gov.sk). 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zmeny v elektorickej platforme budú aktuálne od 7.7.2023

Už od 29.05.2023 začína „ostrá“ prevádzka elektronickej platformy. Nové zákazky bude možné po novom vyhlasovať už len v novom prostredí elektronickej platformy. Zákazky sa budú vyhlasovať cez portál www.eplatforma.gov.sk. Nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk), a teda aj systém IS EVO, bude mať iný dizajn, ako má v súčasnosti portál ÚVO (www.uvo.gov.sk). Bol vytvorený v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

Spôsobené zmeny pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov:

  • založenie novej zákazky realizovanej cez IS EVO nebude možné cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),
  • vstup do zákazky realizovanej cez IS EVO pre členov komisie a kontrolné orgány nebude možný cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),
  • priradenie nových používateľov k organizácii si bude vyžadovať vytvorenie účtov na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk) aj EPVO (www.eplatforma.gov.sk) a ich následné spárovanie.

Spôsobené zmeny pre hospodárske subjekty (záujemcov/uchádzačov): 

  • vytváranie nových účtov za účelom následnej registrácie nového hospodárskeho subjektu alebo za účelom priradenia účtu k už registrovanému hospodárskemu subjektu je potrebné vykonať cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk) a nie cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk),
  • registrácia a validácia nového hospodárskeho subjektu nebude možná cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),
  • aktivity, ako sú napr. úpravy údajov HS, správa používateľov HS, zobrazenie zoznamu zákaziek, na ktoré už má HS vytvorenú väzbu, nebude možné vykonať cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk)

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Zmeny v elektorickej platforme budú aktuálne od 7.7.2023

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zmeny v elektorickej platforme budú aktuálne od 7.7.2023

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.