Seminár

Ako na ESG nákupy

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

NOVINKA. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom implementovať prvky ESG do firemného prostredia. Zároveň vás naučíme ako nastaviť proces firemného nákupu tak, aby rešpektoval ESG problematiku a zároveň bol úspešný.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako na ESG nákupy

Problematika ESG si nachádza cestu aj do slovenského prostredia. Pripravili sme pre Vás prvý únikátny seminár ktorý si dáva za cieľ napomôcť účastníkom nielen implementovať prvky ESG do svojho firemného prostredia, ale najmä pochopiť a nastaviť proces firemného nákupu tak, že skutočne nákupy budú rešpektovať ESG problematiku a zároveň bude proces firemného nákupu úspešný.

 V praxi sa ukazuje, že skúsenosti so zeleným resp. sociálnym verejným obstarávaním predstavujú v súčasnosti game changer pri ESG nákupoch. Nepostačuje len zavedenie ESG štandardov do firmy. Je potrebné v dennodennej praxi nastavovať firemné nákupy tak, aby ESG neohrozilo bežný chod spoločnosti, ale zároveň firemné nákupy rešpektovali politiku ESG. 

Úvod do ESG nákupov

 • Čo je ESG a prečo je dôležité pre firemné nákupy
 • Legislatívne východiská a ESG štandardy
 • Nedostatok informácií a znalostí o ESG kritériách
 • Náročnosť na definovanie a meranie ESG kritérií

Vzťah ESG a zeleného verejného obstarávania

 • Ako nastaviť ESG kritériá cez štandardy zeleného verejného obstarávania
 • Praktické skúsenosti so zeleným a sociálnym verejným obstarávaním

Modelové príklady využitia ESG aspektov pri nákupoch

 • Stavebné práce – novostavba/rekonštrukcia
 • IT zákazky
 • Tlač
 •  Nábytok

Praktické kroky k implementácii ESG v obstarávaní

 • Monitorovanie dodávateľov a subdodávateľov
 • Začlenenie ESG kritérií do zadávacích podmienok
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia zákazky

Otázky a odpovede

Komu je určený

 • Zamestnanci firiem zodpovední za nákupy
 • Manažéri a vedúci pracovníci
 • Osoby zodpovedné za udržateľnosť a ESG v rámci firmy

Harmonogram školenia: Ako na ESG nákupy

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako na ESG nákupy

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.