Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Petr Jalůvka ALog.

Petr Jalůvka je zakladajúci partner spoločnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o., dlhoročný člen Rady Komory logistických auditorov a v súčasnej dobe je jej predsedom.

Od roku 1998 se venuje optimalizáciám procesov za pomoci prediktívnej simulácie.

V rámci svojej spoločnosti rieši hlavne stratégiu a hľadanie nových riešení pre zákazníkov. Pravidelne prednáša na konferenciách, aktívne spolupracuje s radou vysokých škôl ako v Čechách, tak aj na Slovensku. Vedie výskumné projekty pod hlavičkou Technologickej agentúry ČR.

 

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese hana.cerna@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129