Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Oxana Hospodárová

Od roku 1993 pôsobí vo verejnej správe – v štátnej správe aj v územnej samospráve, a to najmä v oblastiach kontroly, ekonomickej a riadiacej.

Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2002 so zameraním na: kontrolu v územnej samospráve, finančnú kontrolu, rozpočtovníctvo, financovanie,   hospodárenie s majetkom a správu majetku obcí,  sťažnosti a petície, pôsobnosť orgánov územnej samosprávy, agendu obecného zastupiteľstva a orgánov obecného zastupiteľstva, manažment a ekonomickú agendu ZŠ a MŠ.

Je odbornou garantkou aj lektorkou kurzov pre hlavných kontrolórov miest a obcí SR akreditovaných MŠ SR. Venuje sa aj poradenskej a publikačnej činnosti so zameraním na témy, ktoré prednáša.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129