Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Jaroslav Mervart Ph.D.

V súčasnosti člen predstavenstva Chemosvit a.s. zodpovedný za logistiku.

Je členom Komory logistických auditorov a členom Rady ústavu logistiky a dopravy.  

Inžinierske štúdium absolvoval na Technickej univerzite v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, ktoré ukončil v roku 1993. V rokoch 2010 - 2014 úspešne absolvoval doktorandské štúdium na TUKE, FBERG, v odbore Priemyselná logistika.

Profesná prax v Chemosvit a.s. ako programátor-analytik, manažér logistiky, riaditeľ logistiky, riaditeľ Chemosvitu Folie a.s., generálny riaditeľ Chemosvit a.s., v súčasnosti člen predstavenstva Chemosvit a.s. zodpovedný za logistiku.

Podieľal sa na organizácií akreditovaného vzdelávania zamestnancov v oblasti logistiky v spolupráci s TUKE, v kurzoch Six-sigma, metodiky DMAIC, na zlepšovaní procesov a riadení projektových tímov. Spolupracuje  s viacerými univerzitami a  výskumnými ústavmi.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129