Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Erika Matwij

Už viac ako 9 rokov podporuje rodinné podniky v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a stratégií v procesoch nástupníctva a generačnej výmeny, emocionálnym a mentálnym procesom u oboch generácií v rodinných firmách. Pomáha vedeniam firiem prechádzať kritickými momentami a získať celkový obraz o ich manažovaní a zamerať sa na tie oblasti, ktoré v zabezpečovaní bežnej prevádzky a napĺňaní strategických cieľov stoja mimo centra ich pozornosti. Je prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu na Slovensku.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129