Lektor seminárov Verlag Dashöfer

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti sa osobitne venuje správnemu trestaniu a všeobecnému správnemu konaniu. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, komentárov a učebných textov, ako napríklad Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb, komentáru k zákonu o sťažnostiach, živnostenskému zákonu alebo zákonu o priestupkoch. Je členom viacerých rozkladových komisií.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese hana.cerna@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129