Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Cecília Olexová

Cecília Olexová získala vzdelanie v oblasti ekonomiky a manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa neskôr pri absolvovaní doktorandského štúdia venovala manažmentu ľudských zdrojov vo vzťahu k efektívnosti podniku. Svoju profesionálnu kariéru v akademickom prostredí dnes napĺňa aj témami, ako sú moderné trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, využitie sociálnych sietí v HR, komunikačné a manažérske spôsobilosti a personálny controlling. Venuje sa tiež benefitom interdisciplinárnych a holistických prístupov pri vytváraní a využívaní metodík na hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov.

Svoje pôsobenie vo funkcii docentky na Katedre manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach prelína s praktickou špecializáciou na hodnotenie vzdelávania zamestnancov pre subjekty v privátnom a verejnom sektore. Je autorkou viacerých vedeckých a odborných publikácií, podieľa sa na riešení výskumných projektov v oblasti HR, manažmentu a spolupracuje na riešení projektov zameraných na problematiku daní. Je členkou Slovenskej akademickej asociácie pre personálny manažment.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129