Finančné riadenie: jazykovo-komunikačný workshop v angličtine

Input: