WEBINÁR: Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

Input: