WEBINÁR: Ako pripraviť podklady z účtovníctva pre čerpanie príspevkov zo štátu

Input: