DAŇOVÉ PRIZNANIE 2019: Daň z príjmov PO a zmeny v zákone DZP od 1.1.2020

Input: