DAŇOVÉ PRIZNANIE 2020: Daň z príjmov PO a zmeny v zákone DZP od 1.1.2021

Input: