DAŇOVÉ PRIZNANIE 2018: Daň z príjmov PO a zmeny v zákone DZP od 1.1.2019

Input: