Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2020

Input: